Söndag den 17 februari firades med mässa

EFS-kyrkan har haft sitt årsmöte i helgen med många deltagare. Helgen avslutades med mässa.

Elisabet Andersson ledde dagen gudstjänst

Bertil Edström spelade ett antal fina musikstycken samtidigt som han också tjänstgjorde som organist

Karin Lindmark predikade över dagens tema: Att tjäna eller förtjäna