Sångsugen – kom och sjung med Collage

EFS-kyrkans barnkör Collage sjunger med oss på gudstjänsten på söndag.
Vår ungdomspastor Helena Nilsson predikar. Välkomna!!