Psalmorkester och PIP i EFS Kyrkan

Nu på söndag den 28/9 bildar vi en psalmorkester som skall spela under söndagsgudstjänsten kl.11.00. Kom med ditt instrument! Det blir övning kl. 10.00. PIP (Per-Ivan Palm) är vår gästtalare. Per-Ivan har jobbat ett par år i vår kyrka. Det blirt ett kärt återbesök!

Välkommmen!