Internationella kvinnodagen med Migrantmammorna

Det kom nästan 100 personer när MigrantMammor bjöd in till ett firande av Internationella Kvinnodagen. Samlingen inleddes med ett tal om Jämställdhet av Marlene Mutesi. Sedan följde ett panelsamtal med några kvinnor. Samtalet leddes av Anna-Maria Niemann Björk. Efter panelsamtalet var ordet fritt och många tog tillfället att säga något. Det resulterade i många applåder och många skratt. Det var märkbart att atmosfären på MigrantMammor i vanliga fall följde med till det offentliga firandet av den internationella kvinnodagen. Samlingen avslutades med kaffe, the och för tillfället speciellt bakade Cup Cakes. Bra jobbat av Hibo och Kessia!

Gudstjänst 4/3 2018

Söndagens texter handlade om att kampen den går vidare, men ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning.Kören Cantabile under ledning av Mikael Jacobsson sjöng flera fina sånger.


Lars-Martin Lundh predikade över ämnet.


Mona markström ledde gudstjänsten.

OM KAMPEN OCH OM LJUSET – GUDSTJÄNST SÖNDAG 4 MARS.

Den tredje söndagen i fastan vänder våra blickar bort från våra egna prövningar och kamp med tron och riktar vår blick mot den uppgift vi har som ljus i världen, i kampen mot ondska och mörker. Vilka vapen är det som gäller i den kampen?

Mona Markström leder mötet, Lars-Martin Lund predikar och kören Cantabile som leds av Mikael Jakobsson sjunger. Jag ”googlade” på ordet cantabile och hittade följande:

Cantabile (it., av senlat. cantabilis ”möjlig att sjunga”) är en musikterm. Sångbart, uttrycksfullt med framhävande av melodin. Cantabile är också namnet på den första långsamma delen av en dubbelaria i italiensk opera från 1700- och 1800-talet.

Så trevligt att kören har ”möjligt att sjunga” på EFS-kyrkan – hoppas att du har ”möjligt att lyssna”.