Julen i EFS-kyrkan

Vi närmar oss julen…..

Den fjärde advent är på ett speciellt sätt den höggravida Marias söndag men jag kan inte undvika att undra lite över ”Bonuspappan Josefs” roll och upplevelse av julens under. Söndag den 23 dec kl 11  firar vi gudstjänst. Lars-Martin Lund predikar och en spontankör som kallas Julkören sjunger några kända julsånger.( Kören övar för första och enda gången  9.30 på söndag. Välkommen att vara med och sjunga!)

På Annandagen den 26 dec  är det gudstjänst kl 18 (obs tiden!) Johan Lundgren predikar och det blir sång av ”Häggmarkarna”, en kör med familjen Häggmark, släkt och vänner.

Årets sista gudstjänst den 30 dec är det Stig-Lennart Jonsson som predikar och Christina och Bengt Fridolfsson sjunger.

Trettondag jul är det Missionsgudstjänst 11.00 med Bertil Holmgren. Bertil är byggare i botten men har inte bara byggt skolor och kyrkor i missionens tjänst utan också som präst byggt församling med ”levande stenar”.  En STOR kollekt till EFS internationella mission kommer också att tas upp på gudstjänsten.

Gudstjänst 18-12-16

 
EFS Västerbottens nye distriktsföreståndare Anders Lindh predikade över söndagens tema ”Röj väg för Jesus”. Jan Fredriksson hälsade Anders Lindh välkommen.


Kurt Burström sjöng flera sånger ackompanjerad av Kurt Sundström.

Mona Markström ledde gudstjänsten.

Musik i adventAlla EFS körer bidrog med skönsång.


Solist var Mats Sundström. Skickliga musiker och ungdomssymfonikerna under ledning av Tomas Östlund gjorde ett bra jobb!


Konferencier Ulla Grönlund höll ihop det hela och pratade om att störst av allt är kärleken.