Söndag den 13 maj

Temat för denna söndag var ”Hjälparen kommer”. Lars-Martin Lund predikade. Jarl Marklund ledde gudstjänsten. Han spelade också klarinett tillsammans med Bertil Edström. Vi fick höra två njutbara stycken av Grieg.

Lars-Marin Lund

Bertil Edström

Jarl Marklund

Gudstjänst söndag 13 maj -Hjälparen kommer! Gör du?

Hjälp dig själv! Hjälp till självhjälp. Att hjälpa andra. Att vara beroende av hjälp. Temat för söndagen före pingst är ”Hjälparen kommer”.  Det är Jesus som ger löftet: När Hjälparen kommer! Inte om Hjälparen kommer. Så är både du och Hjälparen väntade och välkomna på söndag. Lars-Martin Lund predikar, Jarl Marklund leder gudstjänsten och spelar dessutom musik tillsammans med Bertil Edström.