Tro, tillit, växt och Hopp

Det handlade mycket om tro, tillit, växt och Hopp i dagens gudstjänst. Evelina och Nils Lundkvist predikade.

Barnkören Hopp sjöng …

och Kerstin Tiburzi ledde gudstjänsten.

Den långa dopklänningen fick symbolisera växten i tro.

iCentrum 7 maj

I EFS-kyrkan hölls i söndags en iCentrummässa med temat ”Trygg i en otrygg värld”.

Kyrkan gästades av Ersmarkskyrkans duktiga kör från Umeå. De sjöng både i gudstjänsten och under mässan.

Gudstjänsten hade utformats av Catarina Nyström och Anja Backteman. Här intervjuas de av Arnaldo Tiburzi, som också ledde mässan.

Nioåringarna Edvin Backteman och Noah Nyström berättade fint om sina tankar kring rädsla och trygghet.