På lördag en ”filosof” i predikstolen …

På Midsommardagen kl. 11.00 predikar Mats Holmqvist på Mobacken. Han är känd för att vara djup och välpåläst.