Nytt Månadsblad!

Tiden går så fort! Det är dags för ett nytt Månadsblad! Dessutom håller vi på att göra i ordning ett brev till medlemmarna med nya Medlemsmatrikeln och listor för städningen och kommittéer på Mobacken. Sommarprogrammet kan däremot blir försenat.