Nu ställer vi om!

På grund av pandemin pausar vi nu alla gudstjänster och andra typer av samlingar för alla åldrar tom 8 december.
Men kom ihåg: Kyrkan har inte pausat – den består av oss medlemmar! Fortsätt att be, fortsätt att läsa bibeln, fortsätt att bry dig om och att ringa. Och glöm inte:
”Där två eller tre är är samlade i mitt namn är jag mitt ibland er.” sa Jesus i Matt 18:20. Låt oss  fortsätta två eller tre tillsammans via alla möjligheter vi har i dag genom telefon, gruppchatter och sociala medier.  Och använda den här månaden till att fördjupa oss i bibeln, i bönen, i samtalen och i bokläsandet! Gud är med oss. Och han har något att säga till oss under den här tiden. Lyssna till Guds röst!