Nästa generation höll i gudstjänsten

(Här kan du lyssna till dagens gudstjänst i mp3-format)

ungdomar

gustav

En av EFS-Kyrkans yngre smågrupper höll i söndagens gudstjänst, under ledning av Gustav Jacobson. Det var en timme fylld av frimodiga vittnesbörd, sång, bön och förbön där alla i gruppen bidrog med sin del. Under gudstjänsten hälsades också vår nye präst välkommen, Anders "Hompa" Holmbom av föreningens ordförande Allan Karlsson.

 hompa_Allan