….MEN OM JESUS LEVER ÄR INGET OMÖJLIGT!!

Minns och möt Jesus i nattvardens bröd och vin. Torsdag kl 19 i EFS kyrkan. Johan Lundgren, Johannes Bergner och en hel del ungdomar.

Långfredagen – en dag marinerad i smärta. Men också en dag med evangelium. Jesus delar vår smärta och ger ett hopp mitt i den hopplösa situationen. Ingen Gudstjänst i EFS-kyrkan.

Påskdagsmässa  i S:t Olovs kyrka kl 11.  Möt den  uppståndne i mässan och i gemenskapen. Församlingens tanzaniska gäster och en speciell Påskkör medverkar.

På annandagens kväll kl 18.00 firar vi en enkel mässa där vi påminns om att den Uppståndne  vandrar vid vår sida. Även om vi inte alltid förstår det.