Mässa 19/9 kl 11

Elisabet Andersson leder.  Predikan av  Karin Lindmark. Sång av Johanna Vikdahl med komp av  Johanah Jonsson.
Söndax (söndagsskolan).
Gudstjänsten tolkas till engelska för den som behöver.