Personal

 

Börje Rosendahl, vaktmästare. Tel. 070-535 11 50, borje@efskyrkan.nu

Arnaldo Tiburzi, präst (25%). Tel. 070-374 40 82,  arnaldo@efskyrkan.nu

Anna Näslund, konsulent (75%). Tel. 072-577 23 92, anna@efskyrkan.nu

Johannes Bergner, konsulent under hösten 2014 (50%). Tel. 076-833 91 91, johannes@efskyrkan.nu

Kattis Koss, körledare för U-nited (20%). kattis@koss.nu

Mattias Lindkvist, körledare för Trinity (20%), mattiasbrev@gmail.com

Dagny Stenmark, lokalvårdare