EFS-kyrkans personal

Karin Lindmark, präst (75 %). Tel. 070-627 41 93, karin.lindmark@efskyrkan.nu

Johan Lundgren, ungdomspräst. Tel. 073-727 07 09, johan@efskyrkan.nu

Johannes Bergner, ungdomskonsulent. (Tjänstledig)Tfn 076-833 91 91,  johannes.bergner@svenskakyrkan.se

Anders Brunnegård, vaktmäst

are (25%). Tel. 070-535 11 50, anders@efskyrkan.nu
vaktmastare@efskyrkan.nu

Jessica Holmgren, lokalvårdare, jessica@efskyrkan.nu

Hanna Olofsson, körledare för U-nited, 20 %.
070-522 30 29           (telefon och sms)   Tjänstledig 

 

Adrian Bohlin, vik körledare för United på 20%. 070-608 44 35
adrian@efskyrkan.nu