KG Larsson pingstpastor?

KG Larsson, EFS-prästen som lämnade Svenska kyrkan och därmed prästämbetet, skulle kunna bli pingstpastor. Hans namn har föreslagits i pingstförsamlingen i Örnsköldsvik, som står inför att kalla en ny föreståndare. KG menar att det djupast sett inte skiljer samfunden så mycket åt.

Vad tycker du?