”Kallelsen!”

rune_persson_personalsida_small.jpg

Vi fortsätter med goda talare i Mobackenkyrkan. Kommande helg får vi besök av Rune Persson, f.d. distriktsföreståndare i Västerbotten. Ämnet för Runes predikningar är ”Kallelsen”. Det blir också fin sång av Gunnel Sandström och Stefan Wennbergs kvartett. Temat för eftersamlingen på lördag kväll är: ”Missionär – en sjukdom?”. Då medverkar även Caroline Lindgren och Emma Häggglund.