Jobb

Vår präst Lars-Martin Lund planerar att gå i pension. Därför söker vi och EFS  Västerbotten en präst som tillsammans med en aktiv förening och andra anställda ska ta nästa steg i Skellefteå EFS utveckling. Här finns såväl många barnfamiljer som äldre, ett viktigt ungdomsarbete, ett rikt musikliv och ett varierat gudstjänstliv. 

Vår vision

Hopp
Vi vill att EFS-kyrkan ska vara en varm kyrka som på evangelisk-luthersk grund presenterar budskapet om Jesus så att det väcker hopp hos dem som ännu inte upptäckt kristen tro, blir en nystart för de som av olika anledningar kommit bort från kristen gemenskap och som ger vardagsnära, andlig fördjupning för dem som deltar i kyrkans verksamhet.

Omsorg
Vi vill betona att kristen gemenskap ska vara en trygg gemenskap där alla är välkomna med sina frågor, sin längtan och sina behov. Vi vill hitta en sund blandning av engagemang, vila och kärleksfull omsorg.

Utveckling
Vi vill att EFS-kyrkan ska vara en utvecklingsmiljö inom Svenska kyrkan där vi kan prova mötes- och uttrycksformer som kan nå ut med evangeliet på vår tids språk och uttryckssätt. Bibelns sanningar är eviga, men hur vi kommunicerar dem förändras över tid.

Öppenhet
Vi välkomnar alla – oavsett ålder, bakgrund och ursprung – och hoppas att vi tillsammans och över tid får utgöra en positiv kraft i Skellefteå. Gud till ära och våra medmänniskor till tjänst.

Vår verksamhet

I EFS-kyrkan pågår det verksamhet de flesta av veckans dagar, och mycket sköts av medlemmarna själva. Varannan söndag är det iCentrum, en gudstjänst som planeras och genomförs av frivilliga. Dessa gudstjänster har nått en yngre målgrupp. De söndagarna kan söndagsskolan ha upp emot 20 barn. Varannan söndag har vi vår traditionella gudstjänst. Fredagkvällarna riktar sig till ungdomarna i vår kyrka. På lördagar har vi verksamhet några gånger per termin. Då kan det vara allt från konserter till undervisning. Fyra körer finns i kyrkan. MigrantMammor är ett spännande projekt sedan några år. Där samarbetar vi med kommunen i ett integrationsprojekt riktat till kvinnor från olika länder. 

EFS-kyrkan i Skellefteå vill vara en öppen kyrka mitt i centrum, där människor kan få en personlig relation till Jesus, och få hjälp att vara kristen i vardagen. Kyrkan karaktäriseras av en omfattande barn-, ungdoms- och musikverksamhet, med en önskan att gudstjänsterna ska präglas av ett vardagsnära tilltal.

Dina arbetsuppgifter

Din huvuduppgift som präst är att ansvara för och leda verksamheten i föreningen och EFS-kyrkan. I arbetslaget finns även ungdomspräst, körledare, konsulent och ideella ledare. Till arbetsuppgifterna hör bland annat:

  • Hålla andakter, predika och ha själavårdssamtal
  • Driva utvecklingsarbete i enlighet med EFS-kyrkans vision
  • Arbetsledning
  • Inspirera till ideellt arbete 
  • Planering och administration
  • Distriktsgemensamt arbete med t.ex. konfirmandläger eller konferensmedverkan

Du bör vara en mogen ledare, bra på att undervisa och god själavårdare men också en välfungerande organisatör. Du är självgående men gillar också att samarbeta med andra. Brinner du för att människor ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus? Då kanske detta är något för dig. Du bör vara prästvigd, medlem i Svenska kyrkan och ha god kännedom om EFS och Salt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

Upplysningar om tjänsten lämnas av Annbritt Marklund (styrelsen) 070-394 89 98, Lars-Martin Lund (präst/arbetsledare) 0910-71 47 36, Lotten Markström (personalhandläggare EFS Västerbotten) 090-12 58 17, Senitha Olsson (facklig representant för Vision ekumeniska) 070-232 00 39. För information se även webbplatserna för EFS-kyrkan (www.efskyrkan.nu) och EFS Västerbotten (www.efsvasterbotten.se)

Tjänsten kan med fördel kombineras med den samtidigt utannonserade prästtjänsten i Skellefteå södra krets m.fl. föreningar. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 12 månaders provanställning. Lönenivå enligt Vision ekumeniska. Ange löneanspråk. På begäran kan utdrag ur belastningsregistret behöva visas upp.

Ansökan senast 27 maj 2018 till Lotten Markström, EFS Västerbotten, Vasagatan 17, 903 29 Umeå eller via mejl lotten.markstrom@efsvasterbotten.se .