Jesus och DaVinci koden?

28-29 okt har vi Bibelhelg i EFS kyrkan. Då får vi besök av James Starr, lärare vid Johannelunds Teologiska Högskola. Han kommer att undervisa om bl.a. ”Jesus och DaVinci koden”. Medverkar på söndag gör även kören Vox Nova.

Lö 18.00 Bibelstudium. ”Jesus och DaVinci koden”

Lö 19.00 Servering

Lö 19.30 Bibelstudium. ”Jesus och lagen”

Sö 11.00 Temagudstjänst. ”Jesus och bergspredikan”