Jesus är med dig

”Herren är min herde” var det genomgåendet temat i alla delar av dagens gudstjänst. Lars-Martin Lund predikade, Christina Fridolfsson sjöng och Bengt Fridolfsson spelade. Kerstin Tiburzi ledde. Det blev en gudstjänst som berörde! Lyssna gärna!