Information från styrelsen om sommarverksamheten på Mobacken. Uppdaterad 27 maj

Information om sommarverksamheten på Mobacken

Snart är det dags för verksamheten att som vanligt flytta ut till EFS Mobacken och Mobackenkyrkan. Eftersom sommarverksamheten bedrivs i samarbete med EFS Mobacken som är en samarbetskyrka inom Svenska kyrkan och Skellefteå pastorat har Styrelsen i samråd med vår pastor beslutat att EFS Skellefteå medverkar till att sommarprogrammet genomförs som planerat men enligt de riktlinjer som finns. 

Det innebär till exempel att varje sammankomst följer pastoratets riktlinje med max 50 deltagande personer inklusive de medverkande. 

Det innebär även att vi håller avstånd mellan varandra inne i kyrkan. Vi uppmanar även att alla som ingår i en riskgrupp eller upplever sjukdomssymptom följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma. 

I samråd med EFS Mobacken minskar vi även ansvarsgruppernas sammansättning till två personer vid varje mötestillfälle förutom när det är söndagsskola, då det är tre personer i ansvarsgruppen. Söndagsskolan håller till i Gula huset den här sommaren.

Styrelsen utvärderar löpande hur EFS Skellefteås verksamhet ska bedrivas under Corona-krisen. I vilken omfattning verksamheten fortsätter på Stationsgatan återkommer vi till i slutet av sommaren.

Vi är även tacksamma för alla bidrag som kommer via Swish och månadsgivande. Fortsätt att ge ditt bidrag. Din gåva är viktig! Swisha din kollekt till: 1232826873.

Styrelsen
EFS Skellefteå