Söndagens iCentrum

Alla barnen som kom fram och tände ljus blev ett fint vittnesbörd om vad som fått hända med och genom iCentrum i EFS Kyrkan. Vi fick också…

…ett starkt vittnesbörd av Bengt Olofsson som intervjuades av Per Norell om en dramatisk händelse i hans liv där han på ett konkret sätt fått uppleva hur Gud kan gripa in.

Roger Wikström talade bland annat om skillnaden mellan att passa in och tillhöra och om att hjälpas åt med att bjuda fler till kyrkan, och…

Anna Wallgren och Mästerskapet bjöd på underbar sång och musik.