iCentrum, söndag 24 mars

Temat på söndagens mycket välbesökta iCentrum-gudstjänst var ”Vad bär Du på?”.

Roger Wikström ledde gudstjänsten och Per Norell predikade. Kyrkans präst, Karin Lindmark, höll i nattvardsfirandet som ingick i gudstjänstdelen ”Intryck och uttryck” denna gång.

Sist men inte minst sjöng gospelkören Trinity ett antal medryckande sånger under ledning av Mattias Lindqvist.