iCentrum på söndag: ”Mitt perfekta liv”

Vi reflekterar kring vem är jag bakom den polerade ytan och vad som gör livet meningsfullt.
Medverkande: Jenny Norberg och Jan-Olof Lundkvist. Kristina Bygdén kommer att sjunga. Som vanligt spelar Mästerskapet och det är både Söndax &Tweens