icentrum: Ökentider – en timme om mörkerorientering

En gudstjänst om att vara i öknen. Var finner man Gud i en tid av Corona?
Medverkande: Karolina Sandström, Anja Backteman, Karin Lindmark, Sånggruppen Alma
med flera.
Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet