iCentrum 4/10


Dagens iCentrum-gudstjänst på EFS hade temat ”Änglar & demoner”.
Gudstjänsten leddes av Rolle Eriksson som också inledde med sina tankar om dagens tema.


Mats Lindberg, vår nye distriktsföreståndare i EFS i Västerbotten, berättade hur änglar och demoner beskrivs i bibeln. Bland annat ställde han den underfundiga frågan: ”Om människan är god, varför är hon inte det?”


Mästerskapet stod för härlig musik och ackompanjerade även Erika Kågström fina sång.