iCentrum 25/9

dsc_0003
Elin Öhlund hälsade välkommen till gudstjänsten.

dsc_0004
Urban Vikdahl lyssnande efter Guds röst.

dsc_0009
Johanna Vikdahl sjöng till Mästerskapets fantastiska komp. Tala om tillgång i gudstjänsten med såna musiker och sångare!

dsc_0028
Malin Dahlqvist talade engagerat kring dagens tema.