iCentrum 16/9


”Årstider – en timme om död och liv” var rubriken för dagens I centrum. Härlig sång och musik av Trinity och Mästerskapet. Arnaldo Tiburzi, Anna Norsten och Sara Lundgren samtalade om livet och döden. Livet är spännande. Vi behöver inte vara rädda för döden.  ”Att få stå bland de frälsta i himlen en gång – det är nåd, ja underbar nåd!” Gud är trofast och sviker inte sina löften!


Många barn var med på Söndax och Tweens!