iCentrum 15 september

Premiär för höstens första iCentrum-gudstjänst hade temat ”Brukar du missa att bruka eller missbrukar du?” AnnaCarin Falkman och Karin Lindmark framförde sina tankar kring temat. Johanna Vikdahl berikade gudstjänsten med sång ackompanjerad av Mästerskapet. Barnkören Hopp hade sin första övning för hösten vilket också gjorde att det blev en mycket god uppslutning  när det blev dags att gå till söndagsskolan.