iCentrum 13/10

Dagens iCentrum-gudstjänst (13/10) hade temat ”Tack och lov(sång)!”. Medverkade med en dialogpredikan gjorde Stina Lindberg, Cathrine Ejderhäll och Roland Eriksson. Roland var också mötesledare.

Barnkören ”Hopp” sjöng flera fina sånger under Lina Grenholms och Olov Sundströms ledning. ”Mästerskapet” spelade till alla sånger. De är alltid lika uppskattade för sin trogna medverkan i kyrkans iCentrum-gudstjänster.

Dessutom fick vi alla (kyrkan var nästan fullsatt) vara med om att lilla Ester blev döpt. Det var föräldrarna Nils och Sara Lindkvist som tillsammans med döttrarna bar fram Ester till dopet. EFS-kyrkans präst, Karin Lindmark, höll i dopet.

Avslutningsvis blev vi påminda om vikten av att vara förnöjsam och att man mår bra till kropp och själv av att vara tacksam.


Barnkören Hopp sjunger för oss.


Dialogpredikan fr.v. Cathrine Ejderhäll, Roland Eriksson och Stina Lindberg.


Karin Ester Lindkvist blir döpt.