iCentrum 12 nov


Dagens tema för gudstjänsten var ”Välkommen hem”. Jan-Olof Lundqvist talade om församlingen som vår familj som kan ge oss stöttning och uppmuntran.


Nils berörde oss med några av sina dikter som handlade om dagens tema.


Barnen tände sina ljus innan de gick till Söndax.


Tennessee Road sjöng tre fina sånger under gudstjänsten.