iCentrum 11/3

En välbesökt iCentrum-gudstjänst. Temat: Maten är redo. En timme om hungriga hjärtan. Ungdomskören United medverkade med sång och Johan Lundgren predikade. Jesus är livets bröd. Utan mat kan vi inte leva! Gudstjänsten avslutades med nattvard.