Gudstjänsten 9 jan

Dagens gudstjänst påverkades av sjukdom när både mötesledare och sångare hade meddelat att de inte kunde delta.
Det löstes dock eftersom talaren för dagen var Lars-Martin Lund, och han tog även på sig rollen som mötesledare.
Ulla Johansson spelade orgel till församlingssången.