Gudstjänst söndag 3 april


Mässan under söndagen hade temat ”Försonaren” och mötesledare var Firelle Najjar.


Johan Lundgren predikade över evangelietexten om vingårdsägaren som sänder tjänare till arrendatorerna för att hämta sin del av skörden. Han visade på hur Jesus i sin gärning förmedlar både nåd och sanning, och den här liknelsen är ett exempel på när Jesus förmedlar sanning.


Församlingssången ackompanjerades på orgel av Ulla Johansson.


Vi fick också lyssna till flera fina sånger som Johanna Vikdahl sjöng för oss.


I gudstjänsten gavs vi också möjlighet att få samlas kring nattvardens gåvor.