Gudstjänst söndag 13 maj -Hjälparen kommer! Gör du?

Hjälp dig själv! Hjälp till självhjälp. Att hjälpa andra. Att vara beroende av hjälp. Temat för söndagen före pingst är ”Hjälparen kommer”.  Det är Jesus som ger löftet: När Hjälparen kommer! Inte om Hjälparen kommer. Så är både du och Hjälparen väntade och välkomna på söndag. Lars-Martin Lund predikar, Jarl Marklund leder gudstjänsten och spelar dessutom musik tillsammans med Bertil Edström.