Gudstjänst 28 maj

Pastor Samuel Ambisa predikade och Elisabet Andersson ledde gudstjänsten. Sång och musik av Christina Lindberg och Bertil Edström.