Gudstjänst 20 maj

Vi firar pingsten med Liv och Glädje!
Lars-Martin Lund predikade om den helige anden, Elisabeth Andersson var mötesledare och barnkören Hopp sjöng.