Gudstjänst 19-03-03


Karin Lindmark predikade över temat : Gå kärlekens väg. Marie-Louise Andersson sjöng flera sånger. Mona Markström ledde gudstjänsten.