Ge och ta emot tröst!

(Pga. tekniskt fel kunde inte dagens iCentrum-gudstjänst spelas in)

Det brinner! Vem vill vara "den barmhärtige samariten" och hjälpa till? Det var det inledande dramat i dagens iCentrum-gudstjänst som handlade om "Tröst".

Mats Björk predikade utifrån sin erfarenhet som sjukhuspräst. Tröst handlar mer om närvaro än om ord.

Anna Wallgren och AnnaCarin Falkman sjöng engagerat med hjälp av The Kågströms.

Anders Hompa Holmbom avtackades av ordf. Bertil Edström för sina drygt två år som ungdomspastor i EFS kyrkans projekttjänst. Tack Hompa för den här tiden!