Första Advent

Det blev en festlig söndagsmässa i EFS kyrkan på första Advent.

Lars-Martin Lund predikade och ledde mässan.

Per-Ewerth Lindgren sjöng.

Elisabet Andersson var mötesledare. Lyssna gärna!