Familjegudstjänst 8 nov


Evelina och Axel skapade en kreativ bön där ett hopprep bidrog till att bestämma böneämnen.


Margareta ledde gudstjänsten med temat ”Du är räddad!”. Karin predikade om bronsormen som räddade israeliterna.