VINDARNA FRÅN VÄSTER

 

11.00 GUDSTJÄNST  PER-EIVE BERNDTSSON, SÅNG CECILIA LUNDMARK.

13.30 SEMINARIUM: KORNHILL OCH KELTISK KRISTENDOM