TORSDAGSTRÄFF

Diakonen Maria Lundgren hälsar på. Sång:Elisabeth