The Life!

Temat på The-Life på fredag är lärjungaskap och Lars-Martin Lund kommer att predika om det. Lovsången kommer att ledas av bland andra Alicia Lindström och Lukas Lundgren.
Efter gudstjänsten så kommer det att finnas fika till försäljning, pingis, spel och massor med trevligt folk!
Välkommen!

 

https://www.facebook.com/events/495614627269210/