Söndagsmässa

Lars-Martin Lund, sång av Cecilia Lundmark och Söndax (söndagskola)