Söndagsmässa

Lars-Martin Lund, sång av Kicki Wiklund. söndagsskola.

Efter gudstjänsten föreningsmöte med information om sommaren på Mobacken, personal, pastoratet med mera.