Söndagsmässa

Lars-Martin Lund. Sång Per-Ewerth Lindgren. Söndax. Vid kyrkkaffet är det föreningsmöte med aktuell information.