Söndagsgudstjänst

Gudstjänst på Bibelns dag.

Predikan LM Lund, musik Bertil Edström. Söndax.

EFS-kyrkans nye ungdomspastor hälsas välkommen.