Söndagsgudstjänst

Mats Holmqvist talar. Lars Långström spelar klarinett. Söndax