Sen tänder vi två…..

”Långt borta eller nära – om ett annorlunda land”

LM Lund.