Sånger vi minns

Musikgudstjänst där vi lyssnar till, sjunger och minns sångerna om hopp, tröst och längtan