På påskdagens kväll

Lars-Martin Lund och Johan Lundgren.

En enkel mässa som tar sin utgångspunkt i vandringen från Jerusalem till Emmaus.