Mässa på påskdagen

Gustav Nilsson är mötesledare, Johan Holmgren predikar och leder nattvardsfirandet. Sång av Markus och Ellen Nyström.